มาตรฐานการเอาใจไก่
เพื่อคนที่คุณเอาใจใส่

Benja Chicken ได้รับการรับรองจาก
NSF สถาบันระดับโลกว่า 0% ยาปฏิชีวนะ
0% ฮอร์โมน
ตลอดการเลี้ยงดู ให้คุณมั่นใจได้ว่า
Benja Chicken ปลอดสาร...ปลอดภัย
100% ธรรมชาติ

Benja Chicken ทุกตัวมีความสุข
กินหรู อยู่สบายแบบ Cage Free!!
ตามหลัก 5 Freedoms Animal Welfare

ที่ U FARM เราเลี้ยง Benja Chicken
โดยยึดหลัก 12 ข้อ
“เราเอาใจไก่ เพื่อคนที่คุณเอาใจใส่”
คลิกที่นี่